Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołową
SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ 

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa
  • Oświadczenie o wysokości uzyskanych plonów i ich cenach
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich ul. Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Złożenie dokumentów: punkt informacyjny parter , nr pokoju 3 odbiór dokumentów: piętro II, nr pokoju 36Tel.: (95) 76 36 336  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 3 miesięcy od wystąpienia klęski SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYInteresant otrzymuje protokół z szacowania strat OPŁATYBrak 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U Nr 22, poz. 121),
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.,
  • Zarządzenie nr 103 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania na terenie gminy Strzelce Krajeńskie Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania  zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: Wniosek o oszacowanie strat z powodu klęski żywiołowej
Informacja zatwierdzona przez Józefa Lipniak-Paszkowska dnia 12.04.2011 10:41
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.04.2011 10:41. Odsłon 321, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony