Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
pok. 32, II piętro, telefon 095 763 63 32, e-mail: nieruchomosci@strzelce.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek z mapą poglądową,

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 • sekretariat w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
 • poczta

 

Opłaty:

 • cena nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę
 • koszty operatu szacunkowego
 • koszty notarialne

 

Termin załatwiania:

 • odpowiedź - do 30 dni
 • termin załatwienia sprawy - ok. 2-3 miesięcy

 

Sposób załatwiania:

 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza należy wykonać na własny koszt wycenę nieruchomości
 • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ziemia Strzelecka, tablica ogłoszeń i BIP) - 6 tygodni na złożenie wniosku, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • protokół uzgodnień
 • akt notarialny

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

 Podstawa prawna:

 • Uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określania zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr LV/403/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze  zm.).
 • kodeks cywilny.

 

Inne informacje:

 • zgodnie z art. 32.ust.1 , art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż ta następuje w drodze bezprzetargowej.
 • zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

 

Załącznik:

Wniosek

Informacja zatwierdzona przez Alicja Korzeniowska dnia 27.05.2011 12:39
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.05.2011 12:39. Odsłon 202, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony