Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWAul. Ks. J. Popiełuszki 3166-500 Strzelce Krajeńskietel./fax (0-95) 763 29 62http://pspstrzelce.edupage.org/mailto: pspstrzelce@o2.pl  Organ prowadzący: Urząd Miejski w Strzelcach KrajeńskichObsługa finansowa: Zespół Wychowawczo - OświatowyDyrektor szkoły: mgr Aldona UłasowiecWicedyrektor ds. kształcenia: mgr Andrzej WasijWicedyrektor ds. wychowania: mgr Dariusz MakowskiSekretarz szkoły: p.Teresa DraganPrzewodniczący Rady Rodziców: p. Krzysztof RosińskiWizytator Kuratorium Oświaty: mgr Ewa Krzyżanowska  Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich obejmuje budynki przy ulicy Ks. J. Popiełuszki i przy ulicy Zachodniej. Liczba sal:                 28, w tym  dwie pracownie komputerowe (stałe łącze z Internetem), sala gimnastyczna, aula szkolna, boisko, biblioteka, świetlica, gabinet pielęgniarkiLiczba uczniów:        723Liczba nauczycieli: 53 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły poprzez: a.       integrację wiedzy nauczanej:           kształcenie zintegrowane w klasach I – III           bloki przedmiotowe           ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno – obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie b.      oddziaływanie wychowawcze skierowane na:           kształtowanie patriotycznej postawy wobec symboli i tradycji narodowych           pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,           personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności           wpajanie zasad kultury życia codziennego c.      zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych:

 

Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 27.01.2009 12:41
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 27.01.2009 12:41. Odsłon 1601, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony