Raport końcowy z prac hydrochemicznych i hydrobiologicznych wykonanych na jeziorze Klasztorne Górne

Raport końcowy z prac hydrochemicznych i hydrobiologicznych wykonywanych na jeziorze Klasztorne Górne wraz z oceną możliwości rekultywacji.

Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 19.04.2011 12:00
Opublikowana przez Łukasz Sitarz dnia 19.04.2011 12:00. Odsłon 253, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 
Początek strony