Zastępca Burmistrza

 Do zadań zastępcy należy:

Þ    wykonywanie zadań na podstawie upoważnień udzielonych przez burmistrza,

Þ    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy:

Ø     Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,

Ø     Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Ø     Pełnomocnika ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ø     Zakładu Komunalnego spółki z o.o.,

Ø      Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki o.o.,

Þ    prowadzenie kontroli wewnętrznej,

Þ    współdziała z sołectwami.

Informacja zatwierdzona przez dnia 20.05.2005 12:26
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 20.05.2005 12:26. Odsłon 1757, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony