Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. ks. J. Popiełuszki 31

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel./faks (0-95) 763 29 62

mailto: pspstrzelce@tlen.pl

 

 

Organ prowadzący: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Obsługa finansowa: Zespół Wychowawczo - Oświatowy

Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Śmierciak

Wicedyrektorzy szkoły: mgr Aniela Jastrzębska, mgr Dariusz Makowski

Sekretariat: Teresa Dragan

Przewodniczący Rady Rodziców: Robert Tuz

Wizytator Kuratorium Oświaty: mgr Ewa Krzyżanowska

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich obejmuje budynki przy ulicy Popiełuszki i przy ulicy Zachodniej.

 

Liczba sal:  28, w tym  dwie pracownie komputerowe (stałe łącze z Internetem), sala gimnastyczna, aula szkolna, boisko, biblioteka, świetlica, sklepik uczniowski, gabinet pielęgniarki

Liczba uczniów:  776

Liczba nauczycieli: 58

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły poprzez:

 

a.       integrację wiedzy nauczanej:

 kształcenie zintegrowane w klasach I – III

 bloki przedmiotowe

  ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno – obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie

 

b.      oddziaływanie wychowawcze skierowane na:

           kształtowanie patriotycznej postawy wobec symboli i tradycji narodowych

           pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

           personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności

           wpajanie zasad kultury życia codziennego

 

c.      zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych:

           koła zainteresowań (polonistyczne, matematyczne, plastyczne, j. angielskiego)

           zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

           zajęcia korekcyjne

           zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze

           Samorząd Uczniowski

         SKS

           Chór

           Zespół tanecznyGwiazdeczki”

 

 Za treść przedstawionych informacji odpowiada dyrektor szkoły.

Informacja zatwierdzona przez dnia 22.02.2007 12:36
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 22.02.2007 12:36. Odsłon 1601, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony