Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
ul. Strzelecka 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 095 7632887
e-mail :
bpsk@neostrada.pl
Dyrektor – Kazimiera Czaja

Godziny otwarcia:

Strzelce Krajeńskie:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  10 – 18
środa  8 – 15
sobota  9 – 13
Uwaga!
W czasie wakacji zmiana godzin otwarcia Biblioteki w Strzelcach Krajeńskich:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  10 – 17
środa  8 – 15
sobota  nieczynna

Filie biblioteczne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Filia biblioteczna w Bobrówku
66-510 Bobrówko
ul. Choszczańska 17
poniedziałek, wtorek, czwartek  14 – 18
środa, piątek 12 – 16

Filia biblioteczna w Brzozie
Brzoza 35a
66-500 Strzelce Krajeńskie
poniedziałek, środa, piątek  12 – 16
wtorek, czwartek  14 – 18

Filia biblioteczna w Ogardach
Ogardy 52
66-500 Strzelce Krajeńskie
poniedziałek, środa  16 – 19
piątek 16 – 20

Filia biblioteczna w Tucznie
66-510 Bobrówko
ul. Parkowa 1
nieczynna do odwołania z powodu remontu

 Cele i zadania Biblioteki
                                                              

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy :
  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny , naukowy i gospodarczy regionu,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy,
  5. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy,
  7. doskonalenie form i metod pracy bibliotekarzy,
  8. sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi wieloraką działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje min. konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania czytelnicze, zajęcia z dziećmi. Biblioteka jest miejscem promującym dorobek społeczności lokalnej.

Przy Bibliotece działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obejmujące swym zasięgiem bibliotekarzy z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Z kart historii

         Strzelecka Biblioteka jest najstarszą placówką kulturalną w mieście. Założona została w 1946 r. Uroczyste otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Krajeńskich nastąpiło 1 maja 1946 r. Biblioteka zajmowała pomieszczenia w budynku Domu Społecznego przy ul. PCK. Pierwszą kierowniczką była Hanna Wyssogota-Zakrzewska. W miesiąc po otwarciu nastąpił jej podział na bibliotekę miejską i powiatową. Księgozbiór biblioteki powiatowej w 1947 r. liczył 2580 woluminów, a biblioteki miejskiej 500 woluminów. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę.  W 1949 r. przeniesiono biblioteki do nowych lokali. Bibliotekę powiatową do budynku przy ul. Brzozowej, bibliotekę miejską do budynku przy ul. Gorzowskiej ( obecna siedziba Prokuratury Rejonowej ). W lipcu 1955 r. nastąpiło połączenie biblioteki powiatowej i miejskiej w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną , która zasięgiem swojej działalności objęła wszystkie biblioteki publiczne na terenie powiatu strzeleckiego. W 1975 r. miała miejsce kolejna zmiana siedziby. Biblioteka przenosi się do budynku byłego ratusza przy ul.Rynek. Po zmianach spowodowanych reformą administracyjną kraju w roku 1975 biblioteka otrzymuje nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, jednak nadal przez trzy lata  sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami dawnego powiatu. Od 1979 r. biblioteka obejmuje swym oddziaływaniem wyłącznie teren miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. W 1991 r. biblioteka została włączona w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. W 1997r. przeniesiona po raz kolejny do pomieszczeń przy al. Wolności ( budynek Zus-u ). Od 1998 r. biblioteka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Strzeleckiej 7 ( były hotel przedsiębiorstwa „Asko-Świt”). Z dniem 01.07.2009 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLII/289/09 biblioteka jest samodzielną samorządową instytucją kultury.

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 14.08.2009 12:02
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.08.2009 12:02. Odsłon 439, Wersja 3