Akty prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie niniejszych aktów prawnych:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej                      DOKUMENT_1.htm
- Ustawa o ochronie danych osobowych                                DOKUMENT_2.htm
- Ustawa o podpisie elektronicznym                                     DOKUMENT_3.htm
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 
            
DOKUMENT_4.htm
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art 61              Konstytucja.doc

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.03.2010 10:41
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 16.03.2010 10:41. Odsłon 668, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony