Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 1/I/2011, Z dnia: 05.10.2011

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: 45.11, Z dnia: 14.09.2011

Opinia Składu Orzekajacego RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2011 roku.
Załączniki:
opinia_rio.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.10.2011 , wersja 1
Początek strony