Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
pok. 32, II piętro, telefon 095 763 63 32, e-mail: nieruchomosci@strzelce.pl

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

Opłaty:

Termin załatwiania:

Sposób załatwiania:

Tryb odwoławczy:

Brak

 Podstawa prawna:

Inne informacje:

Załącznik:

Wniosek

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.09.2009 13:04
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.09.2009 13:04. Odsłon 204, Wersja 1