Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. ks. J. Popiełuszki 31
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks (0-95) 763 29 62
mailto: pspstrzelce@tlen.pl Organ prowadzący: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Obsługa finansowa: Zespół Wychowawczo - Oświatowy
Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Śmierciak
Wicedyrektorzy szkoły: mgr Aldona Sodal, mgr Dariusz Makowski
Sekretariat: Teresa Dragan
Przewodniczący Rady Rodziców: Robert Tuz
Wizytator Kuratorium Oświaty: mgr Ewa Krzyżanowska  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich obejmuje budynki przy ulicy Popiełuszki i przy ulicy Zachodniej. Liczba sal:  28, w tym  dwie pracownie komputerowe (stałe łącze z Internetem), sala gimnastyczna, aula szkolna, boisko, biblioteka, świetlica, sklepik uczniowski, gabinet pielęgniarki

Liczba uczniów:  737

Liczba nauczycieli: 58

 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły poprzez: 
a.       integrację wiedzy nauczanej: kształcenie zintegrowane w klasach I – III bloki przedmiotowe   ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno – obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie 
b.      oddziaływanie wychowawcze skierowane na:           kształtowanie patriotycznej postawy wobec symboli i tradycji narodowych          pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności  wpajanie zasad kultury życia codziennego 
c.      zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych:           koła zainteresowań (polonistyczne, matematyczne, plastyczne, j. angielskiego)       zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze      zajęcia korekcyjne   zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze           Samorząd Uczniowski         SKS           Chór           Zespół tanecznyGwiazdeczki”  Za treść przedstawionych informacji odpowiada dyrektor szkoły.
Informacja zatwierdzona przez dnia 14.05.2008 12:58
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.05.2008 12:58. Odsłon 1601, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony