Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

  

PLAN KONTROLI KOMISJI 

REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH NA ROK 2008

 

 

Maj – 1 kontrola

 

1. Realizacja uchwał samorządu mieszkańców sołectw: Wielisławice, Bobrówko i Buszów

 

Czerwiec – 1 kontrola

 

2. Realizacja uchwał samorządu mieszkańców sołectw: Gardzko, Ogardy i Pielice

 

 

Wrzesień-  1 kontrola

 

3. Realizacja uchwał samorządu mieszkańców sołectw:  Tuczno, Lubicz i Lipie Góry

 

 

Listopad -  1 kontrola

 

4. Realizacja zadań własnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – wydatki  i procedury.

 

 

5. Kontrole doraźnie.

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 24.01.2008 10:47
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 24.01.2008 10:47. Odsłon 707, Wersja 12
Wersja :   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony