Warsztat Terapii Zajęciowej

 Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Słowackiego 14
66 – 500 Strzelce Kraj.
tel./fax 0957631389

Warsztat Terapii Zajęciowej "8 kroków” powstał 29 grudnia 2006 roku i działa jako jednostka organizacyjna przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj.

Siedzibą Warsztatu jest budynek przy ulicy Słowackiego 14 – „segment C” Publicznego Gimnazjum.
Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem tej rehabilitacji jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Podstawową działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej finansuje PFRON.
Dodatkowe środki pozyskiwane są od sponsorów. Realizacja zadań w WTZ odbywa się poprzez: ogólne usprawnianie; rozwijanie umiejętności obejmujących czynności życia codziennego oraz zaradność osobistą, poprzez wykorzystanie różnych technik terapii zajęciowej; przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu; poprawę kondycji psychicznej i fizycznej; rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy; rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego. Osoby niepełnosprawne są kwalifikowane do uczestnictwa w Warsztacie w oparciu o wskazanie do terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
 

Warsztat jest placówką pobytu dziennego
- zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyrektor warsztatu oraz pracownicy zajmujący się bezpośrednio uczestnikami tworzą Radę Programową, do której obowiązków należy: przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnego programu terapii; wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu; dokonywanie, z udziałem uczestnika warsztatu, nie rzadziej niż na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacji; modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji; wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku nie ustanowienia takiego przedstawiciela - opiekunowi prawnemu, możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej; wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. "treningu ekonomicznego"; dokonywanie, wspólnie z centrum pomocy, corocznej oceny efektów realizacji indywidualnych programów uczestników warsztatu. Czterdziestu uczestników WTZ ma do dyspozycji osiem pracowni ( kulinarną, teatralną, edukacji kulturalnej, wikliniarską, plastyczną, krawiecką, rękodzielniczą i komputerową )  oraz salę rehabilitacyjną.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 21.02.2011 9:39
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 21.02.2011 9:39. Odsłon 1282, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony