Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
16 Dodano ogłoszenie: Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Kra z dn. 27-02-2013 Ogłoszenia 27.02.2013 12:13 Jolanta Leżańska
17 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu z dn. 26-02-2013 Ogłoszenia 26.02.2013 15:02 Aleksandra Tracz
18 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach z dn. 26-02-2013 Ogłoszenia 26.02.2013 13:34 Aleksandra Tracz
19 Zmieniono ogłoszenie: Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich z dn. 20-02-2013 Ogłoszenia 26.02.2013 12:47 Jolanta Leżańska
20 Dodano protokół : Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 nr. RB Z Protokoły 25.02.2013 15:30 Aleksandra Tracz
21 Dodano protokół : Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 nr. RB PDP Protokoły 25.02.2013 15:29 Aleksandra Tracz
22 Dodano protokół : Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 nr. RB NDS Protokoły 25.02.2013 15:28 Aleksandra Tracz
23 Dodano protokół : Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 nr. RB 28 S Protokoły 25.02.2013 15:26 Aleksandra Tracz
24 Dodano protokół : Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 nr. RB 27 S Protokoły 25.02.2013 15:25 Aleksandra Tracz
25 Dodano protokół : Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 nr. BB N Protokoły 25.02.2013 15:23 Aleksandra Tracz
26 Dodano pozycję menu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 Menu 25.02.2013 15:20 Aleksandra Tracz
27 Dodano ogłoszenie: Naprawa wyłomów – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy z dn. 25-02-2013 Ogłoszenia 25.02.2013 15:10 Jolanta Leżańska
28 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokal z dn. 25-02-2013 Ogłoszenia 25.02.2013 14:20 Aleksandra Tracz
29 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokal z dn. 25-02-2013 Ogłoszenia 25.02.2013 14:19 Aleksandra Tracz
30 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokal z dn. 25-02-2013 Ogłoszenia 25.02.2013 14:15 Aleksandra Tracz

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 704  

Początek strony