Projekt budżetu
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: I/1/2011, Z dnia: 15.12.2011, Zmieniana:  

Projekt budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na 2012 rok
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.12.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 15.12.2011 , wersja 1
Numer: II/2/2011, Z dnia: 15.12.2011, Zmieniana:  

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.12.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 15.12.2011 , wersja 1
Numer: DCLX/1/2011, Z dnia: 05.12.2011, Zmieniana:  

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy strzelce Krajeńskie na lata 2012 0 2025 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok
Załączniki:
u_rio_660_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez RIO Zielona Góra dnia 15.12.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 15.12.2011 , wersja 1
Początek strony