Sprzedaż nieruchomości lub jej części w celu poprawienia funkcjonalności i warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
 

Sprzedaż nieruchomości lub jej części w celu poprawienia funkcjonalności i warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
pok. 32, II piętro, telefon 095 763 63 32, e-mail:
nieruchomosci@strzelce.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek z mapą poglądową,

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 • sekretariat w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
 • poczta

 

Opłaty:

 • cena nieruchomości ustalona w rokowaniach przez Burmistrza
 • koszty dokumentacji geodezyjnej, operatu szacunkowego
 • koszty notarialne

 

Termin załatwiania:

 • odpowiedź - do 30 dni
 • termin załatwienia sprawy - ok. 2-6 miesięcy

 

Sposób załatwiania:

 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza należy wykonać na własny koszt wycenę nieruchomości, ewentualny podział oraz dostarczyć dokumentację geodezyjną (wypis i wyrys z ewidencji)
 • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ziemia Strzelecka, tablica ogłoszeń i BIP) - 6 tygodni na złożenie wniosku, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • protokół uzgodnień
 • akt notarialny

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

 Podstawa prawna:

 • Uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określania zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr LV/403/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze  zm.).
 • kodeks cywilny.

 

Inne informacje:

 • zgodnie z art. 37.ust. 2.pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) nieruchomość lub jej część może być zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli może ona poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć.
 • zbywana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
 • cena gruntu dodatkowego nie może być niższa niż wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 roku (IV CSK 98/06), gdy zbywana nieruchomość może poprawić warunki większej liczby nieruchomości, musi być przeprowadzony przetarg

 

Załącznik:

Wniosek

Informacja zatwierdzona przez Alicja Korzeniowska dnia 27.05.2011 12:30
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.05.2011 12:30. Odsłon 200, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony