Żłobek Samorządowy

 Żłobek Samorzadowy
ul. Drzymały 7
 66-500 Strzelce Krajeńskie
Dyrektor: Hanna Herter
e-mail:
zlobek-strzelce@gmail.com
tel. 95 763 24 49

 

     Żłobek Samorządowy jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działająca w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową według zasad  określonych w ustawie  o finansach publicznych. Pracą żłobka kieruje dyrektor. Dyrektor samodzielnie zarządza żłobkiem w granicach udzielonego mu przez burmistrza pełnomocnictwa oraz reprezentuje żłobek na zewnątrz. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka.

Podstawą prawną działania jest:

1.      Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech,

2.      Uchwała Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich.

    Przedmiotem działania jest sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym 4 roku życia. Przyjęcia do żłobka prowadzone są w trakcie całego roku kalendarzowego  w zależności od posiadanych miejsc  w danych grupach wiekowych. W żłobku utworzone są 4 grupy dziecięce- po 25 dzieci każda; których pracę nadzoruje koordynator grupy.

Czas pracy placówki w godzinach od 6 30 – 16 00

Przebywającym dzieciom zapewnia się pełne wyżywienie – 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

W  żłobku  zatrudnionych jest 21,5 osób zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami  ( dwie pielęgniarki, dziewięciu opiekunów,  cztery woźne,  dwie kucharki,  intendentka, konserwator i sprzątaczka ).

  

     

Informacja zatwierdzona przez Hanna Herter dnia 15.12.2011 14:04
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 15.12.2011 14:04. Odsłon 369, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony