Ogłoszenie GPM-8/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiący Ogłoszenie GPM-8/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Kraj.
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2013 Utworzono: 07.03.2013
Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozpoczęciu realizacji VI edycji projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2013 Utworzono: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEWA "NA PNIU" OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEWA "NA PNIU"
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2013 Utworzono: 28.02.2013
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3 na części działki 163 obr. Gardzko
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2013 Utworzono: 26.02.2013
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W  BIURZE CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2013 Utworzono: 21.02.2013
ogłoszenie nr GPM-6/2013 o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gminnych ogłoszenie nr GPM-6/2013 o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gminnych
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2013 Utworzono: 21.02.2013
ogłoszenie nr GPM - 7/2013 o zamiarze wydzierżawienia części działki ogłoszenie nr GPM - 7/2013 o zamiarze wydzierżawienia części działki
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2013 Utworzono: 21.02.2013
Zaproszenie do złożenia ofert i przystąpienia do negocjacji w celu kupna przedsiębiorstwa ciepłownic Zaproszenie do złożenia ofert i przystąpienia do negocjacji w celu kupna przedsiębiorstwa ciepłowniczego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa PGK Sp. z o. o.w Strzelcach Krajeńskich
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2012 Utworzono: 12.12.2012
Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012

archiwum... Początek strony