2006-2010
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LIX/422/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 01.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 , wersja 1
Numer: LIX/424/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew.
Załączniki:
u_lix_424_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.12.2010 , wersja 2
Numer: LIX/425/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 - 2014.

Załączniki:
u_lix_425_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 01.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 , wersja 1
Numer: LIX/428/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011"
Załączniki:
u_lix_428_10.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: LIX/429/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami na część działki nr 457/37 oraz część działki nr 254/35 położonych w Strzelcach Krajeńskich.

 

Załączniki:
u_lix_429_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach dnia 01.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 , wersja 1
Numer: LIX/427/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 47 obrębu Lubicz o powierzchni 200 m2 na rzecz Sołectwa Lubicz do zarządzania i korzystania
Załączniki:
u_lix_427_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 01.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 , wersja 1
Numer: LIX/426/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przyjęcia projektów insygniów i oznak Gminy Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_lix_426_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 01.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 , wersja 1
Numer: LIX/417/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana: XLVIII/339/2009

w sprawie zmiany Uchwały budzetowej gminy na 2010 rok.
Informacja zatwierdzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: LIX/420/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku do wymiaru podatku rolnego.
Załączniki:
u_lix_420_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: LIX/419/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
u_lix_419_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: LIX/421/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana: III/14/2002

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie.
Załączniki:
u_lix_421_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: LIX/418/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy
Załączniki:
u_lix_418_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.10.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 17.10.2011 , wersja 1
Numer: LVIII/412/2010, Z dnia: 23.09.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości niezabudowanej


Załączniki:
u_lviii_412_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: LVIII/414/2010, Z dnia: 23.09.2010, Zmieniana: XVIII/118/2004

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.

Załączniki:
lviii_414_10.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: LVIII/411/2010, Z dnia: 23.09.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia aprobaty w sprawie przejęcia nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Brzoza, gm. Strzelce Kraj.

 

Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.10.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  
Początek strony