Strzelce Krajeńskie
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: V/37/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

Uchwała w soprawie uchwalenia miejscowego planu zaagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_v_37_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.04.2011 , wersja 1
Numer: V/38/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks Jerzego Popiełuszki ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_v_38_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.04.2011 , wersja 1
Numer: IV/23/2011, Z dnia: 26.01.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 23.03.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.03.2011 , wersja 1
Numer: III/12/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Kraj.
Załączniki:
u_iii_12_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Numer: LIII/390/2010, Z dnia: 27.05.2010, Zmieniana: XL/277/2009

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich

Załączniki:
u_liii_390_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.06.2010 , wersja 3
Numer: LI/368/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.05.2010 , wersja 1
Numer: LI/371/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_li_371_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.05.2010 , wersja 1
Numer: LI/369/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowosci Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_li_369_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.05.2010 , wersja 1
Numer: LI/370/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_li_370_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.05.2010 , wersja 2
Numer: XLVI/319/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słonecznej i ul. Grodzickiej w Strzelcach Krajeńskich
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLII/288/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 18.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.03.2010 , wersja 1
Numer: XL/277/2009, Z dnia: 19.05.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 19.05.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.06.2010 , wersja 2
Numer: XXXVII/260/2009, Z dnia: 26.03.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie

Załączniki:
u_xxxvii_260_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.05.2010 , wersja 1
Numer: XVII/104/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: X/67/2007

Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 22.01.2008 , wersja 2
Numer: X/67/2007, Z dnia: 22.05.2007, Zmieniana: XVII/110/2004

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 22.05.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 21.01.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony