Informacje różne

Od 1 października 2006 roku do obowiązkowych zadań własnych gminy należy udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt eklektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Poniżej zamieszczamy informację o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym punkty sprzedaży sprzętu:

1. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie
    ul. Żniwna
    JMD S.A.
    62 - 025 Kostrzyn

2. Strzelce Krajeńskie
    ul. Okrężna
    66 - 500 Strzelce Krajeńskie (sklep BIEDRONKA)

3. Nazwa zbierającego zużyty sprzęt:
    Plus Discount Sp. z o.o. 

    Siedziba zbierającego zużyty sprzęt:
    ul. Roosevelta 18
    60-829 Poznań

 

    Adres punktu zbierania zużytego sprzętu i sprzedaży sprzętu:

    Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 4A

Informacja zatwierdzona przez Test Test dnia 03.06.2008 23:19
Opublikowana przez bip redaktor dnia 03.06.2008 23:19. Odsłon 3486, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony