2006-2010
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLII/296/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
Załączniki:
u_xlii_296_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.04.2011 , wersja 1
Numer: XLI/284/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana: XXV/178/2008

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Ogardy
Załączniki:
u_xli_284_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 22.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 22.06.2009 , wersja 1
Numer: XLI/281/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana: XXV/177/2008

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Lubicz.
Załączniki:
u_xli_281_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XLI/282/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana: XXV/174/2008

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Brzoza.
Załączniki:
u_xli_282_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 22.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 22.06.2009 , wersja 1
Numer: XLI/283/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana: XXV/175/2008

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Buszów.
Załączniki:
u_xli_283_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 22.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 22.06.2009 , wersja 1
Numer: XLI/285/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu propozycji rozszerzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 o nazwie "Uroczyska Puszczy Drawskiej" i "Ostoja Barlinecka" leżących w granicach administracyjnych gminy Strzelce Krajeńskie.
Załączniki:
u_xli_285_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 22.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 22.06.2009 , wersja 1
Numer: XLI/280/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana: XXV/176/2008

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Lipie Góry.
Załączniki:
u_xli_280_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XLI/279/2009, Z dnia: 05.06.2009, Zmieniana: XXXIV/235/2008

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 09.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.10.2009 , wersja 1
Numer: XL/277/2009, Z dnia: 19.05.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.06.2009 , wersja 1
Numer: XL/273/2009, Z dnia: 19.05.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.05.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.05.2009 , wersja 1
Numer: XL/275/2009, Z dnia: 19.05.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 252 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą.
Załączniki:
u_xl_275_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XL/276/2009, Z dnia: 19.05.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Licheń, Gmina Strzelce Krajeńskie.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.06.2009 , wersja 1
Numer: XL/274/2009, Z dnia: 19.05.2009, Zmieniana: XXXIV/235/2008

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/268/2009, Z dnia: 24.04.2009, Zmieniana:  

Uchwała Nr XXXIX/268/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Załączniki:
uchwala abs..doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 24.04.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 27.04.2009 , wersja 2
Numer: XXXIX/271/2009, Z dnia: 24.04.2009, Zmieniana:  

UCHWAŁA Nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego działek o numerach ewidencyjnych 16/216 i 16/217 położonych w obrębie Długie.
Załączniki:
uchw. dlugie lzm.doc
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 07.05.2009 , wersja 1
   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 27  
Początek strony