Podatek od nieruchomości
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LIX/418/10, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 13.12.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.12.2010 , wersja 1
Numer: LVI/405/2010, Z dnia: 26.08.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Załączniki:
u_lvi_405_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Początek strony