Doradca

Do zadań Doradcy należy w szczególności:
1) utworzenie ewidencji rodzajowej podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy,
2) przygotowywanie ankiet dotyczących współpracy z przedsiębiorcami i rzemieślnikami
z terenu Gminy,
3) opracowywanie wyników zbiorczych i analiza ankiet,
4) prezentacja uzyskanych wyników badań,
5) przygotowanie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę współpracy
z przedsiębiorcami,
6) organizacja systematycznych spotkań z przedsiębiorcami i rzemieślnikami
z terenu Gminy, utrzymywanie kontaktów roboczych,
7) podjęcie działań w celu utworzenia strefy przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich,
8) współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego,
9) podejmowanie działań w celu rozpropagowania możliwości inwestycyjnych na terenie Gminy,
10) utworzenie bazy terenów gminnych i prywatnych, które mogłyby być przeznaczone pod inwestycje.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:03
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:03. Odsłon 124, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony