Plan pracy Komisji Spraw Społecznych

 PLAN PRACY
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH na 2013 r.

styczeń - 1 posiedzenie
1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

luty - 1 posiedzenia
1. Informacja Strzeleckiego Ośrodka Kultury o planie imprez na rok 2013 oraz działaniach w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na poszczególne zadania.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

marzec - 1 posiedzenia
1. Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012rok.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

kwiecień- 1 posiedzenie
1. Informacja z wykonania budżetu oraz działalności Biblioteki Miasta i Gminy za okres I kwartału 2013 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Maj - 1 posiedzenie
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz sprawozdań finansowych pod kątem absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.


Czerwiec - 2 posiedzenia
1. Lustracja terenu miasta Strzelce Krajeńskie w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz estetyki - posiedzenie wyjazdowe.
2. Opiniowanie materiałów na sesję czerwcową.

Sierpień - 2 posiedzenia
1. Lustracja wybranych sołectw pod względem utrzymania porządku i czystości oraz estetyki - posiedzenie wyjazdowe.
2. Opiniowanie materiałów na sesję.

Wrzesień - 1 posiedzenie
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013roku.
2. Opiniowanie materiałów na sesję.

Październik - 1 posiedzenie
1. Zaopiniowanie uchwał okołobudżetowych na 2014 rok oraz materiałów na sesję październikową.

Listopad - 1 posiedzenie
1. Informacja za realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/208/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód za okres od dnia wejścia w życie do 30 czerwca 2013 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję listopadową.

Grudzień - 1 posiedzenie
1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok oraz projektów uchwał na sesję grudniową.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok.

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 09.01.2013 15:01
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.01.2013 15:01. Odsłon 311, Wersja 5
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony