2012
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XVII/137/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
xvii_137_11.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 20.12.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 20.12.2011 , wersja 1
Początek strony