Podatek od środków transportowych
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXIII/143/2004, Z dnia: 24.11.2004, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 24.11.2004.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 17.02.2005 , wersja 1
Początek strony