2006-2010
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LII/383/2010, Z dnia: 29.04.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_lii_383_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 06.07.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 06.07.2010 , wersja 1
Numer: LII/378/2010, Z dnia: 29.04.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Załączniki:
u_lii_378_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska dnia 25.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.05.2010 , wersja 1
Numer: LII/385/2010, Z dnia: 29.04.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich działki nr 364/1 zabudowanej budynkiem użytkowym poł. przy ul. Wojska Polskiego 1 w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
u_lii_385_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 16.08.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 16.08.2010 , wersja 1
Numer: LII/379/2010, Z dnia: 29.04.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 04.02.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.02.2011 , wersja 1
Numer: LI/371/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_li_371_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/369/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_li_369_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/368/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.05.2010 , wersja 1
Numer: LI/376/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 stycznia 2010 roku na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

(w niniejszej uchwale dokonano wyłączenia jawności w zakresie  danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia dokonała Rada Miejska w Strzelcach Kraj.)

Załączniki:
u_li_376_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 25.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 06.07.2010 , wersja 2
Numer: LI/370/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_li_370_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/373/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Załączniki:
u_li_373_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/377/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Danków.
Załączniki:
u_li_377_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 2
Numer: LI/375/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej
Załączniki:
u_li_375_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/366/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Załączniki:
u_li_366_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/372/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Pana Sławomira Kaczorowskiego działki nr 364/1 zabudowanej budynkiem użytkowym poł. przy ul. Wojska Polskiego 1 w Strzelcach Krajeńskich
Załączniki:
u_li_372_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: LI/376/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 stycznia 2010 roku na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

(w niniejszej uchwale dokonano wyłączenia jawności w zakresie  danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia dokonała Rada Miejska w Strzelcach Kraj.)

Załączniki:
archive.tar.gz
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 25.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 06.07.2010 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  
Początek strony