Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich

Uwaga!
W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu 7:30 - 15:30 do pokoju Nr 13, I piętro, przy Al. Wolności 48 w Strzelcach Krajeńskich, na następujących nośnikach danych: 
   • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
   • płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego)  nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


   
Informacja zatwierdzona przez dnia 14.01.2013 12:19
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.01.2013 12:19. Odsłon 942, Wersja 10
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony