Aktualizacja wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Aktualizacja wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

W związku ze zmianą przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i planowanym przez Ministerstwo Gospodarki wdrożeniem od dnia 1 lipca 2011r. systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie (CEIDG) - Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich prosi o uaktualnienie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub jeśli działalność nie jest prowadzona to wykreślenie wpisu z ewidencji.

W tym celu należy zgłosić sie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, pokój nr 37, (drugie piętro), w godz. od 7.30 do 15.30 w wypełnić wniosek EDG-1.

Informacja zatwierdzona przez Fil Barbara dnia 27.06.2011 13:16
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.06.2011 13:16. Odsłon 149, Wersja 1
 
Początek strony