Informacja telefoniczna

INFORMACJA TELEFONICZNA
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
ALEJA WOLNOŚCI 48
Nr telefonu: 95 763 11 30, fax: 95 763 32 94
e-mail główny: urzad@strzelce.pl
Strona internetowa: http://www.strzelce.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl//

 

 

Stanowiska pracy

Imię i nazwisko
adres e-mail

Nr pokoju

Nr tel.
bezpośredni

Nr  tel. wewnętrzny

I.  
1. Burmistrz

WIESŁAW SAWICKI
burmistrz@strzelce.pl 

18
I PIĘTRO

 95 76 31 130

2.  Zastępca Burmistrza

 AGNIESZKA WALENDZIK
wiceburmistrz@strzelce.pl

 18
I PIĘTRO

2. Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu – punkt informacji

ANNA RAFALIK
informacja@strzelce.pl

3
PARTER

3. Stanowisko pracy do spraw ogólno-gospodarczych

AGNIESZKA CHMIELEWSKA
organizacyjny@strzelce.pl

18
I PIĘTRO

95 76 36 306

306

II. REFERAT OGÓLNO - ORGANIZACYJNY
1. Sekretarz - Kierownik Referatu

MONIKA SIKORA
sekretarz@strzelce.pl

14
I PIĘTRO

 95 76 36 314

314

2. Stanowisko pracy do spraw kadr

GRAŻYNA JANKOWSKA
kadry@strzelce.pl

12
I PIĘTRO

 95 76 36 312

312

3. Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych

ALEKSANDRA TRACZ
biuletyn@strzelce.pl

13
I PIĘTRO

95 76 36 313

313

4. Stanowisko pracy do spraw obsługi interesanta

MARIA DEGÓRSKA
soltysi@strzelce.pl

13
I PIĘTRO

 95 76 36 313

313

5. Stanowisko pracy do spraw zdrowia
i patologii społecznych

JUSTYNA BĄK
profilaktyka@strzelce.pl

9A
PARTER

 95 76 36 308

308

6. Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady

KRYSTYNA ŁAZAREWICZ – ĆWIRKO
rada@strzelce.pl

43
III PIĘTRO

 95 76 36 343

343

7. Informatyk

ŁUKASZ SITARZ
informatyk@strzelce.pl

33
II PIĘTRO

95 76 36 333

333

III. REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
1. Skarbnik - Kierownik Referatu

ADAM SKROCKI
skarbnik@strzelce.pl

31
II PIĘTRO

 95 76 36 331

331

2. Z-ca Skarbnika

WIOLETTA ROGOWSKA
finanse@strzelce.pl

29
II PIĘTRO

 95 76 36 329

329

3. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

BOŻENA HORBANOWICZ – ZDYCH
ksiegowosc@strzelce.pl

29
II PIĘTRO

 95 76 36 329

329

4. Stanowisko pracy do spraw podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych

BARBARA IBERHAN
vat@strzelce.pl

29
II PIĘTRO

 95 76 36 329

329

5. Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych

ZOFIA SOBCZAK
windykacja@strzelce.pl

26
II PIĘTRO

 95 76 36 317

317

6. Stanowisko pracy do spraw 
księgowości podatkowej

  ELŻBIETA WOŁOWIEC
 ksiegowoscpodatkowa@strzelce.pl

26
II PIĘTRO

 95 76 36 317

317

7. Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego na terenie wiejskim

JOLANTA MIKOŁAJCZYK
podatekrolny@strzelce.pl

28
II PIĘTRO

 95 76 36 328

328

8. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego

MAGDALENA CIEŚLAK
podatki@strzelce.pl

26
II PIĘTRO

 95 76 36 327

327

9. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wieczystego użytkowania i opłaty skarbowej

ANNA MARCINISZYN
wieczysteuzytkowanie@strzelce.pl

28
II PIĘTRO

 95 76 36 328

328

IV. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
1. Kierownik Referatu

JÓZEFA LIPNIAK – PASZKOWSKA kierownikgk@strzelce.pl

34
II PIĘTRO

 95 76 36 334

334

2. Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska

ANNA JURASZ
srodowisko@strzelce.pl

35
II PIĘTRO

 95 76 36 335

335

3. Stanowisko pracy do spraw drogownictwa

MACIEJ STEMPIEŃ
drogownictwo@strzelce.pl
gruparybacka@strzelce.pl

 35
II PIĘTRO

 95 76 36 335

335

4. Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej

MAŁGORZATA SIERADZKA gospodarkakomunalna@strzelce.pl

36
II PIĘTRO

 95 76 36 336

336

5. Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej

BARBARA FIL
dzialalnosc@strzelce.pl

37
II PIĘTRO

 95 76 36 337

337

6. Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej

RENATA SZABUNIA  mieszkania@strzelce.pl

37
II PIĘTRO

 95 76 36 346

346

7. Stanowisko pracy do spraw rolnych

SYLWIA KOWALEWSKA
rolnictwo@strzelce.pl

36
II PIĘTRO

 95 76 36 336

336

V. REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY
1. Kierownik Referatu

KATARZYNA KOŁUPAJŁO
kierownikir@strzelce.pl

24
I PIĘTRO

 95 76 36 324

324

2. Stanowisko pracy do spraw przygotowania inwestycji i remontów

JOANNA PAWŁOWSKA inwestycje@strzelce.pl

19
I PIĘTRO

 95 76 36 319

319

3. Stanowisko pracy do spraw zamówień  publicznych

JOLANTA LEŻAŃSKA zamowienia@strzelce.pl

9
PARTER

 95 76 36 303

303

4. Stanowisko do spraw promocji i współpracy z zagranicą

JERZY JAKUBIK
promocja@strzelce.pl

25 
I PIĘTRO

 95 76 36 315

315

5.

Stanowisko pracy do spraw rozwoju turystyki i rekreacji

MAREK BIDOL
turystyka@strzelce.pl

25 
I PIĘTRO

 95 76 36 325

325

6.

Stanowisko pracy do spraw sportu

ADAM ROSZAK
sport@strzelce.pl

25 
I PIĘTRO

 95 76 36 325

325

VI. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA GMINNEGO
1. Kierownik Referatu

GRZEGORZ RAKIEJ
kierownikgpm@strzelce.pl

41
III PIĘTRO

 95 76 36 342

342

2. Stanowisko pracy do spraw budownictwa

HALINA KULCZYCKA
warunkizabudowy@strzelce.pl

42
III PIĘTRO

 95 76 36 341

341

3. Stanowisko pracy do spraw budownictwa

DANIEL DULAS
budownictwo@strzelce.pl

40
III PIĘTRO

 95 76 36 340

340

4. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

ALICJA KORZENIOWSKA
nieruchomosci@strzelce.pl

32
II PIĘTRO

 95 76 36 332

332

5. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

EWA GIERCZYŃSKA
przetargi@strzelce.pl

32
II PIĘTRO

 95 76 36 332

332

6. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

KATARZYNA NIEDŹWIEDŹ przeksztalcenia@strzelce.pl

32
II PIĘTRO

 95 76 36 330

330

VII. URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Kierownik USC

BOŻENA DUBEL
kierownikusc@strzelce.pl

10
PARTER

 95 76 36 310

310

2. Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca kierownika

TERESA ANDRZEJEWSKA
usc@strzelce.pl

7
PARTER (WEJŚCIE OD PARKINGU)

95 76 36 307

307

3. Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności

JULITA GÓRSKA
ewidencja@strzelce.pl

5
PARTER

95 76 36 305

305

4. Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych

KRYSTYNA SAMULSKA
dowody@strzelce.pl

5
PARTER

 95 76 36 304

304

VIII. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO

TOMASZ WOJCIESZYŃSKI
radca@strzelce.pl

45
III PIĘTRO

 95 76 36 316

316

IX. BIURO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

ANDRZEJ KOBELAK
oc@strzelce.pl

47
III PIĘTRO

95 76 36 347

347

 x. DORADCA BURMISTRZA DS. KONTAKTÓW Z PRZEDSIEBIORCAMI

 TOMASZ HAŁAS
doradca@strzelce.pl 

 38
III PIĘTRO

 95 76 36 338

 338

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 07.03.2013 8:48
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 07.03.2013 8:48. Odsłon 4701, Wersja 74
Wersja :   64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
Początek strony