2006-2010
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLVII/338/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana: XXIX/196/2008

Uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie".
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 08.12.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.12.2009 , wersja 1
Numer: XLVII/331/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
Załączniki:
u_xlvii_331_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 08.12.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.12.2009 , wersja 1
Numer: XLVII/334/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 08.12.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.12.2009 , wersja 1
Numer: XLVII/330/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana: XXXIV/235/2008

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 26.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/332/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie: przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2010.
Załączniki:
u_xlvii_332_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 26.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/321/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Pana Sławomira Kaczorowskiego działki nr 364/1 zabudowanej budynkiem użytkowym poł. przy ul. Wojska Polskiego 1 w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
u_xlvi_321_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/320/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.
Załączniki:
u_xlvi_320_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/323/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania.
Załączniki:
u_xlvi_323_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/319/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słonecznej i ul. Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 3
Numer: XLVI/322/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
Załączniki:
u_xlvi_322_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/326/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do wymiaru podatku rolnego
Załączniki:
u_xlvi_326_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/325/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/324/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana: XLV/313/2009

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy Alei Wolności 5 na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie - Biura Terenowego ZUS w Strzelcach Krajeńskich w przypadku częściowego wydzierżawienia pomieszczeń biurowych
Załączniki:
u_xlvi_324_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.10.2009 , wersja 1
Numer: XLVI/327/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana: XXXIV/235/2008

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 26.03.2010 , wersja 1
Numer: XLV/315/2009, Z dnia: 29.09.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 469 położonej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą.
Załączniki:
u_xlv_315_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 06.10.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 06.10.2009 , wersja 1
   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 27  
Początek strony