Budżet 2006
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 11 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spojności (w zł)
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy
Załączniki:
zal_1_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 15
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 4 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
Załączniki:
zal_4_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 2
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 7 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załączniki:
zal_7_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Prognoza długu Gminy Strzelce Krajeńskie do budżetu na rok 2005
Załączniki:
prognoza_ 2006.xls
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 5 - Pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy
Załączniki:
zal_5_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 3
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Załączniki:
u_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy
Załączniki:
zal_2_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 2
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 6 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
Załączniki:
zal_6_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 2
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 10 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 8 - Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załączniki:
zal_8_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów i wydatków na 2006 rok związany z realizacją zadań określonych w strzelecko - krajeńskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Załączniki:
zal_3_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 3
Numer: XXXVI/215/2005, Z dnia: 21.12.2005, Zmieniana:  

Załącznik Nr 9 - Wydatki budzetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załączniki:
zal_9_xxxvi_215_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.01.2006 , wersja 1
 1 2 
Początek strony